Project Credits

BAPS Girls’ School
Gandhinagar, 2014 – 2016

Area:

4,65,000 sq.ft.

Client:

BAPS Trust

Design Team:

Kiran Kapadia, Sanket Jayakar, Kalyani Shroff Gupta, Gaurang Raiyani, Manasi Shah, Kalgi Shah, Vivek Patel.

Consultants:

N.K Shah Consultants,
Arkk Consultants, Graphics Beyond.

Photography:

Piyush Rana