Project Credits

Lodha Park
Mumbai, 2012 – Ongoing

Area:

45,00,000 sft.

Client:

Lodha Group

In Collaboration with

WOHA, Singapore

Design Team:

Kiran Kapadia, Dayanand Poojari, Puneet Anand, Megha Nigade, Yogita Khedekar, Vaishali Patil, Tejasviny Patil, Hamed Khalidi, Harsh Garach, Ashvini Wadekar, Esha Tipnis, Namita Tanawade, Pravin Patil, Gopika Nair, Reshma Phadtare, Pankaj Maurya, Sujeet Yadav, Hemal Solanki, Suha Khopkar, Nishi, Akshat Garg.

Consultants:

WOHA Singapore, MKA Consultants (Seattle),
ARUP (Singapore) LPA (Singapore),
HBA (India), Sterling Engineering Consultants,
BuroHappold

Photography:

Towering Goals