Project Credits

Lodha Casa Univis
Thane, 2009 – 2019

Area:

3 million sq.ft.

Client:

Lodha Group

Design Team:

Dayanand Poojari, Sanket Jayakar, Puneet Anand, Ebrahim Sitabkhan, Snehal Jadhav, Kavita Rane, Waseem Malik, Prajakta Navandar, Manasi Thakurdesai, Minit Gandre, Ritesh Shah, Tanuja Kulkarni, Chintan Vikam, Avani Gada, Harsh Visaria

Consultants:

Sharad Shah, Ramboll, AECOM, STX

Photography:

Sebastian Zachariah