Project Credits

Trump Tower @ Lodha Park
Worli, Mumbai, 2010 – 2022

Area:

BUA 1,00,54,400 sq.ft.

Client:

Lodha Group

Design Team:

Kiran Kapadia, Dayanand Poojari, Puneet Anand, Megha Nigade, Yogita Khedekar, Vaishali Patil, Tejasviny Patil, Hamed Khalidi, Harsh Garach, Ashvini Wadekar, Esha Tipnis, Namita Tanawade, Pravin Patil, Gopika Nair, Reshma Phadtare, Pankaj Maurya, Sujeet Yadav, Hemal, Suha, Nishi, Akshat.

Consultants:

Gokani Consultants,
WOHA Singapore,
MKA Consultants (Seattle),
ARUP (Singapore), LPA (Singapore),
HBA (India), Sterling Consultants,
BuroHappold

Photography:

Towering Goals