Project Credits

Umaid Heritage
Jodhpur, 2009 – 2012

Area:

8,75,000 sft.

Client:

Ess Gee Realty Pvt. Ltd

Design Team:

Kiran Kapadia, Sanket Jayakar, Asif Mansuri, Jyoti Bhadrashetti, Vinitha Krishnan, Jignesh Chag, Dhaval Dobarya, Shoaibh Hanjgikar, Arya Vengurlekar

Consultants:

D.D Consultants,
Sheth Techno Consultants,
Kishore Pradhan.

Photography:

Sanket Jayakar